Timetable

Gifu, Nagoya, Toyota, Okazaki ⇔ Yokohama, Shinjuku, Tokyo, Shinkiba, "Tokyo Disney Resort"

Nagoya, Nakatsugawa, Hamamatsu, Shizuoka ⇔ Shinjuku, Tokyo

Nagoya ⇔ Kyoto, Osaka, Universal Studios Japan

Nagoya ⇔ Kofu, Ryuo

Nagoya ⇔ Gujo Hachiman, Takayama

Nagoya ⇔ Tokushima, Takamatsu, Matsuyama

Nagoya ⇔ Okayama, Hiroshima, Izumo Matsue Yonago

Shizuoka Hamamatsu ⇔ Kyoto, Osaka, Universal Studios Japan, Sannomiya ( Kobe )

Shizuoka Hamamatsu ⇔ Kinjofutou, Kyoto, Osaka, Universal Studios Japan

Hamamatsu, Shizuoka ⇔ Yokohama, Tokyo, Shinkiba

Hamamatsu ⇔ Shibuya Shinjuku

Shizuoka/ Shimizu ⇔ Shibuya Shinjuku

Shizuoka/ Shimizu ⇔ Fuji-Q Highland, Lake Kawaguchi

Kinjyofuto⇔Chubu International Airport